uchwała Nr 39/1755/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 394 w km od 8+360 do 10+580 w ramach realizacji projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Uchylony
  • Sesja 39. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 09.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.10.2019
  • Data wejścia w życie 09.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 39/1755/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 394 w km od 8+360 do 10+580 w ramach realizacji projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej Otorowo – Solec Kujawski
  • Podstawa prawna wydania art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian