uchwała Nr 39/1762/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 39. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 09.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.10.2019
  • Data wejścia w życie 09.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 39/1762/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019
  • Podstawa prawna wydania art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian