uchwała Nr 39/1768/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 39. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 09.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.10.2019
  • Data wejścia w życie 09.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 39/1768/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu
  • Podstawa prawna wydania art. 38 ust. 1 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589 i 1716) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) w związku z uchwałą Nr 32/1448/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian