uchwała Nr 39/1792/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 39. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 09.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.10.2019
  • Data wejścia w życie 09.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 39/1792/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
  • Podstawa prawna wydania art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 1 oraz 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), w związku z uchwałą Nr 10/371/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian