uchwała Nr 40/1674/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój koszykówki wśród dzieci szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 40. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 07.10.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.10.2020
  • Data wejścia w życie 07.10.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 40/1674/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój koszykówki wśród dzieci szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim”
  • Podstawa prawna wydania art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 2 ust. 20 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr 47/2187/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian