uchwała Nr 40/1805/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 40. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 17.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.10.2019
  • Data wejścia w życie 17.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 40/1805/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyznania nagrody rocznej
  • Podstawa prawna wydania art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 492 i 534) w zw. z § 3 uchwały Nr 18/540/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania nagrody rocznej, zmienionej uchwałami Nr 27/864/12 z dnia 11 lipca 2012 r., Nr 33/1159/14 z dnia 13 sierpnia 2014 r. i Nr 12/466/18 z dnia 28 marca 2018 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian