uchwała Nr 40/1806/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 40. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 17.10.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 17.10.2019
  • Data wejścia w życie 17.10.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 40/1806/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
  • Podstawa prawna wydania art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1517 i 1815)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian