uchwała Nr 4/118/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i nieruchomych składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 4. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 12.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.12.2018
  • Data wejścia w życie 12.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 4/118/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych pozostających w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i nieruchomych składników majątkowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, 398 i 650) oraz § 3 Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 55/2006 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian