uchwała Nr 41/1909/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wszczęcia procedury powołania na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Piotra Nowakowskiego, bez przeprowadzania konkursu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 41. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 18.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.10.2017
  • Data wejścia w życie 18.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 41/1909/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wszczęcia procedury powołania na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Piotra Nowakowskiego, bez przeprowadzania konkursu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian