uchwała Nr 4/147/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2017

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 4. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 01.02.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.02.2017
  • Data wejścia w życie 01.02.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 4/147/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2017
  • Podstawa prawna wydania art. 15 ust 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, 1948, z 2017 r., poz. 60), w związku z rozdz. XII załącznika do uchwały Nr XXVII/463/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian