uchwała Nr 4/148/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu w roku 2016

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 4. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 01.02.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.02.2017
  • Data wejścia w życie 01.02.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 4/148/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu w roku 2016
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm. ) oraz § 7 ust. 2 pkt 4 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nadanego uchwałą Nr XVI/303/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r., zmienionego uchwałą Nr LIV/829/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian