uchwała Nr 43/1678/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty i gminy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 43. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 02.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.11.2016
  • Data wejścia w życie 02.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 43/1678/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty i gminy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania § 7 zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjętych uchwałą Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zmienioną uchwałą Nr XXXVII/921/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian