uchwała Nr 43/1858/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie aktualizacji projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 43. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 04.11.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.11.2020
  • Data wejścia w życie 04.11.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 43/1858/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie aktualizacji projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w związku z uchwałą Nr XII/266/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku, zmienioną uchwałą Nr XXI/321/20 z dnia 25 maja 2020 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian