uchwała NR 44/1699/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2017 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 44. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 09.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.11.2016
  • Data wejścia w życie 09.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 44/1699/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2017 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 230 ust. 1, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian