uchwała Nr 4/60/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Zmieniony
  • Sesja 4. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 27.01.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.01.2016
  • Data wejścia w życie 27.01.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 4/60/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań i trybu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P)
  • Podstawa prawna wydania art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.) oraz w związku z Wytycznymi nr 3 dotyczącymi komitetów monitorujących, zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 15 maja 2007 r. w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (zmienionymi w dniu 7 września 2007 r.), a także w związku z uchwałą Nr 52/725/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryteria wyboru jego członków (ze zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian