uchwała Nr 47/1944/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 47. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.11.2020
  • Data wejścia w życie 25.11.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 47/1944/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • Podstawa prawna wydania art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian