uchwała Nr 47/2117/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 47. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 22.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.11.2017
  • Data wejścia w życie 22.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 47/2117/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia darowizny udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubicz
  • Podstawa prawna wydania art. 20 pkt 17 w związku z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.), w związku z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 i § 6 ust. 1 pkt 2 załącznika do uchwały Nr 377/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i zasad sprawowania współwłasności (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2002 r. Nr 6 poz. 129, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVIII/504/2017 Rady Gminy Lu-bicz z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału we współwłasności nieruchomości
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian