uchwała Nr 48/2055/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie odszkodowania przysługującego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 48. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 02.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.12.2020
  • Data wejścia w życie 02.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 48/2055/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny uchylająca uchwałę w sprawie odszkodowania przysługującego Województwu Kujawsko-Pomorskiemu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian