uchwała Nr 48/2210/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Równać szanse. Wyposażenie placówki resocjalizacyjno-wychowawczej Caritas Diecezji Włocławskiej w urządzenia sportowo-rekreacyjne”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 48. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 09.12.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.12.2019
  • Data wejścia w życie 09.12.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 48/2210/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Równać szanse. Wyposażenie placówki resocjalizacyjno-wychowawczej Caritas Diecezji Włocławskiej w urządzenia sportowo-rekreacyjne”
  • Podstawa prawna wydania art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) oraz § 3 ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały Nr 14/573/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie procedur zlecania, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian