uchwała Nr 49/1920/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnej przypadającej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu z tytułu udzielonej pożyczki

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 49. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 14.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.12.2016
  • Data wejścia w życie 14.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 49/1920/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pieniężnej przypadającej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu z tytułu udzielonej pożyczki
  • Podstawa prawna wydania § 6 ust. 1 pkt 2, § 10, § 16 pkt 1 uchwały Nr XXV/427/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Kujawsko-Pomorskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1760)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian