uchwała Nr 49/1936/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Działań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu na rok 2017

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 49. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 14.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.12.2016
  • Data wejścia w życie 14.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 49/1936/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia Planu Działań Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu na rok 2017
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz § 7 ust. 2 pkt 1 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu nadanego uchwałą Nr XVI/303/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r., zmienionego uchwałą Nr LIV/829/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian