uchwała Nr 49/1941/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

    • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
    • Rok podjęcia (podpisania) 2016
    • Status Obowiązujący
    • Sesja 49. posiedzenie Zarządu Województwa
    • Data podjęcia (podpisania) 14.12.2016
    • Data rozpoczęcia obowiązywania 14.12.2016
    • Data wejścia w życie 14.12.2016
    • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
    • Nr aktu prawnego 49/1941/16
    • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
    • Podstawa prawna wydania art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486)
    • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
    • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian