uchwała Nr 49/2066/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru nr DW/2/2020 wniosków o powierzenie grantu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 49. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 08.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.12.2020
  • Data wejścia w życie 08.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 49/2066/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ogłoszenia naboru nr DW/2/2020 wniosków o powierzenie grantu
  • Podstawa prawna wydania art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) w związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w dniu 30 listopada 2020 r. dokumentacji związanej z naborem wniosków o powierzenie grantu
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian