uchwała Nr 50/1982/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Biskupiej

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 50. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2016
  • Data wejścia w życie 21.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 50/1982/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Dąbrowy Biskupiej
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian