Uchwała Nr 51/2036/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2017 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego

Uchwała Nr 51/2036/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2017 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego

Informacje

Rejestr zmian