uchwała Nr 51/2040/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w celu umorzenia oraz objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 51. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.12.2016
  • Data wejścia w życie 28.12.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 51/2040/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w celu umorzenia oraz objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 z późn. zm. ) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 533 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian