uchwała Nr 51/2249/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2020 rok zadania pod nazwą „Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-estradowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald – przygotowanie dokumentacji” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 51. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 22.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.12.2020
  • Data wejścia w życie 22.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 51/2249/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2020 rok zadania pod nazwą „Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-estradowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald – przygotowanie dokumentacji” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.) oraz § 6 uchwały Nr 11/108/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz zakupu wyposażenia i urządzeń przez Urząd Marszałkowski, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i wojewódzkie osoby prawne
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian