uchwała Nr 5/158/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 5. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 08.02.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 08.02.2017
  • Data wejścia w życie 08.02.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 5/158/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Stolno
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm. ) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian