uchwała Nr 5/172/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert i sposobu oceny ofert w trybie uproszczonym

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Uchylony
  • Sesja 5. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 18.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.12.2018
  • Data wejścia w życie 18.12.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 5/172/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert i sposobu oceny ofert w trybie uproszczonym
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, poz. 1000 i 1432), w związku z art. 15 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian