uchwała Nr 5/199/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Zmieniony
  • Sesja 5. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 12.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 12.02.2020
  • Data wejścia w życie 12.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 5/199/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu
  • Podstawa prawna wydania rozdz. VI ust. 7, 8 i 9 załącznika nr 1 do uchwały Nr 48/2261/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 20/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian