uchwała Nr 52/2286/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku na rok 2020

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 52. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.12.2020
  • Data wejścia w życie 30.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 52/2286/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku na rok 2020
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz w związku z § 9 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/566/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian