uchwała Nr 52/2298/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji opiniującej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 52. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.12.2020
  • Data wejścia w życie 30.12.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 52/2298/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania składu Komisji opiniującej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania § 9 ust. 1 Załącznika do uchwały Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Z 2009 r. Nr 133, poz. 2100, z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian