uchwała Nr 52/2385/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2018 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 52. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 28.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2018
  • Data wejścia w życie 01.01.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 52/2385/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2018 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096), art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XL/660/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2018
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian