Uchwała Nr 53/1936/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Zmieniony
  • Sesja 53. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.12.2015
  • Data wejścia w życie 30.12.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 53/1936/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie określenia składu osobowego Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) i art. 21 pkt 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm. )) oraz w związku z uchwałą nr 36/1236/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian