uchwała Nr 53/1941/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie do dnia 31 grudnia 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.05.00-04-012/14, pn. „Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 53. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.12.2015
  • Data wejścia w życie 30.12.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 53/1941/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie do dnia 31 grudnia 2015 r. terminu realizacji projektu Nr RPKP.05.05.00-04-012/14, pn. „Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
  • Podstawa prawna wydania art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.); na podstawie art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian