uchwała Nr 53/1943/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2015
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 53. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 30.12.2015
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 30.12.2015
  • Data wejścia w życie 30.12.2015
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 53/1943/15
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę
  • Podstawa prawna wydania art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 2 oraz art. 69 i art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 2/17/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych w zakresie wykonywania zadań Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie zastrzeżonych do kompetencji wojewódzkich jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych oraz w związku z uchwałą Nr 12/373/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup środków czystości dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian