uchwała Nr 6/220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia II Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli „Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice Interaktywne w nowoczesnej szkole” oraz przyjęcia jego regulaminu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 6. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 15.02.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.02.2017
  • Data wejścia w życie 15.02.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 6/220/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie ogłoszenia II Wojewódzkiego Konkursu dla Nauczycieli „Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice Interaktywne w nowoczesnej szkole” oraz przyjęcia jego regulaminu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm. ) i w wykonaniu uchwały Nr XXIX/360/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród i wyróżnień laureatom konkursów, olimpiad, plebiscytów, rankingów i przeglądów oraz za wybitne osiągnięcia w prowadzeniu działalności społecznie użytecznej, służącej wszechstronnemu rozwojowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian