uchwała Nr 6/226/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2020
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 6. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 19.02.2020
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.02.2020
  • Data wejścia w życie 19.02.2020
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 6/226/20
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian