uchwała Nr 6/248/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Pani Agnieszki Brzezińskiej na stanowisko dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 6. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 31.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 05.01.2019
  • Data wejścia w życie 05.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 6/248/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania Pani Agnieszki Brzezińskiej na stanowisko dyrektora Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152, 1105 i 1608), § 6 ust. 1 pkt 6 oraz § 11 ust. 3 umowy nr EK-II-0116-WSPF-21/2004 z 18 sierpnia 2004 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Radomin w sprawie utworzenia i współprowadzenia przez Województwo i Gminę samorządowej instytucji kultury
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian