uchwała Nr 7/251/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na rok 2021

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 7. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 25.02.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.02.2021
  • Data wejścia w życie 25.02.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 7/251/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyrażenia opinii do planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na rok 2021
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz w związku z § 9 ust. 1 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/565/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2013 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian