uchwała Nr 7/253/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego pn. „Afryka Reggae Festiwal 2020”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 7. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 25.02.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.02.2021
  • Data wejścia w życie 25.02.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 7/253/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozwiązania umowy o realizację zadania publicznego pn. „Afryka Reggae Festiwal 2020”
  • Podstawa prawna wydania § 6 ust. 12 Procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych uchwałą Nr 49/2110/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian