uchwała Nr 7/264/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 8/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2021
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 7. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 25.02.2021
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 25.02.2021
  • Data wejścia w życie 25.02.2021
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 7/264/21
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 8/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów”
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w wykonaniu § 1 pkt 8 uchwały Nr 49/2135/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian