uchwała Nr 7/278/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osie

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 7. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 22.02.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 22.02.2017
  • Data wejścia w życie 22.02.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 7/278/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osie
  • Podstawa prawna wydania art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm. ) oraz § 4 i § 5 pkt 4 załącznika do uchwały Nr 377/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad nabywania nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i zasad sprawowania współwłasności (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2002 r. Nr 6, poz. 129 z późn. zm. ), w związku z uchwałą Nr XVIII/135/17 Rady Gminy Osie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian