uchwała Nr 8/250/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Zmieniony
  • Sesja 8. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 28.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.03.2018
  • Data wejścia w życie 01.03.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 8/250/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz § 8 Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, nadanego uchwałą Nr LI/797/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 r.
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian