uchwała Nr 8/298/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 8. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 28.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.02.2018
  • Data wejścia w życie 28.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 8/298/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 i z 2018 r. poz. 130), art. 66 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) w związku z § 3 Porozumienia zawartego w dniu 29 stycznia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian