uchwała Nr 8/315/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości oraz wywieszenia wykazu

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 8. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 01.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.03.2017
  • Data wejścia w życie 01.03.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 8/315/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie oddania w najem nieruchomości oraz wywieszenia wykazu
  • Podstawa prawna wydania art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm. ) art. 13 ust. 1, art. 25d, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm. ), w wykonaniu uchwały Nr XXII/388/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian