uchwała Nr 8/327/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryteria wyboru jego członków

Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja 8. posiedzenie Zarządu Województwa
  • Data podjęcia (podpisania) 01.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.03.2017
  • Data wejścia w życie 01.03.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 8/327/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia udziału poszczególnych stron w składzie Pre-Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz procedury określającej tryb wyłonienia i kryteria wyboru jego członków
  • Podstawa prawna wydania art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn. zm. ) oraz w związku z Wytycznymi nr 3 dotyczącymi komitetów monitorujących, zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 15 maja 2007 r. w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (zmienionymi w dniu 7 września 2007 r.)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Zarządu Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian