UCHWAŁA NR I/15/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Zmieniony
  • Sesja I
  • Data podjęcia (podpisania) 19.11.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.11.2018
  • Data wejścia w życie 19.11.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Nr aktu prawnego I/15/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Podstawa prawna wydania art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432) oraz § 50, § 51 ust. 1 Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 158, poz. 2465, z 2015 r. poz. 283 i poz. 2595),
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian