Uchwała Nr II/48/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2019

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Zmieniony
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 17.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2019
  • Data wejścia w życie 01.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.01.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 7
  • Nr aktu prawnego II/48/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie budżetu województwa na rok 2019
  • Podstawa prawna wydania art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 ,1669 i 1693)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian