UCHWAŁA NR II/57/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego

uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

  • Rodzaj aktu prawnego uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja II
  • Data podjęcia (podpisania) 17.12.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 18.01.2019
  • Data wejścia w życie 18.01.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.01.2019
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2019 r.
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 9
  • Nr aktu prawnego II/57/18
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Chełmińskiego Parku Krajobrazowego
  • Podstawa prawna wydania art. 16 ust. 3, 17 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614) i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913, 1000 i 1432),
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian